Prírodný vs. technický kameň

Pri obstaraní kamennej dosky čí už vo forme schodiska alebo kuchynskej pracovnej dosky je potrebne zvážiť si, čo od daného materiálu očakávame. V praxi prírodný kameň najčastejšie zastupuje žula, u technického kameňa je to zmes kremenného prášku spojeného buď živicou alebo akrylom od výrobcov ako napr. Technistone, GetaCore.

Výhoda technického kameňa pre bežného spotrebiteľa je najmä jeho nízka nasiakavosť, lebo pory na povrchu sú uzavreté. Ďalšou výhodou je širšie spektrum niektorých farebných odtieňov v porovnaní so žulou ako aj  zaručená zhoda štruktúry obsiahnutej na veľkom formáte pracovnej dosky a tou ktorú videl zákazník na maloformátovej vzorke. Spájanie dosiek s umelého kameňa je omnoho jednoduchšie, samotný spoj je menej viditeľný, nakoľko rezaná hrana nemá tendenciu vyštiepania, ale ostáva kompaktná. Technicky kameň nie je taký krehký ako žula, vnútorné pnutia sú v ňom veľmi malé, čo umožňuje tvorbu výrezov bez dodatočného vystužovania zo spodnej strany. Pre montážnikov je to druhej strane je výhodou to nízka hmotnosť materiálu a ľahšia manipulácia pri preprave.

Nevýhody sú vyššia cena ako aj nízky lesk, približne 40-50%. To je dane tým, že kameň je mäkší a pri leštení sa povrch jemne zvlni. Keďže je technicky kameň mäkší, horšie odoláva vysokým teplotám.

Napriek nespochybniteľným výhodám technického kameňa, ja mam radšej žulu. A poviem aj prečo.

V priemere je Žula výrazne lačnejšia ako technicky kameň. Ak čakáte od vášho kameňa autenticitu alebo originálnu kresbu, ktorú dokáže vytvoriť iba sama príroda pri tuhnutí magmy hlboko v zemi pôsobením extrémnych teplôt a tlakov, tak na umelý kameň zabudnite. Prírodu proste nenahradíte ničím. Žula ma výrazné vyšší lesk, 80-100%. Lepšie odoláva vyšším teplotám, možno na ňu položiť rozpálený hrniec bez obavy, že by sa lokálne znížil lesk.