Galéria

Adresáre

Fotky

A. presné zameranie objektu
každý projekt musí začať presným zameraním kompletnej geometrie objektu
B. tvorba výkresovej dokumentácie
Na základe nameraných údajov sa spracuje technická dokumentácia schodov, so zákaznikom sa konzultujú detaily (previsy, lícovanie plôch......) vzhľadom na zistené odchýlky
C. pokládka
položenie stupníc a pod-stupníc
schody 1
Nakoniec treba vykonať špárovanie styčných plôch, aplikáciu proti-šmyku, výrezy otvorov na zábradlie.....
schody 2
medziposchodie z monolitickej žulovej dosky
schody 3
tvar & rozmery stupnic kompenzuju skutocny stav - bez potreby soklov