KONFIGURÁTOR

Zhrnutie

Zatiaľ nemáte definovanú žiadnu kamennú dosku.
Do konfigurátora môžte postupne popridávať ľubovolné množtsvo kamenných dosák aj s rôznymi parametrami.
Na konci zadáte kontaktné údaje, kam sa odošle vypočítaná celková cena.