NOVÁ DOSKA DO PONUKY

Vzor a veľkosť dosky

V prípade ak má linka tvar L alebo U, treba ROZDELIŤ pracovnú dosku na VIAC obdlžníkových segmentov a pridať ako samostatné dosky.
A B C D
Dĺžka hrany Typ hrany
Hrana A
mm
Hrana B
mm
Hrana C
mm
Hrana D
mm

Ďalšie parametre

Použitie dosky
Tvar pohľadovej strany:
Spracovanie veľkého otvoru:
Odkvapová zóna:
(napr. vedľa drezu)
Počet malých otvorov (max 20x20cm)
(napr. zásuvkový modul)
ks
Počet malých kruhových otvorov
(napr. otvor na batériu) (napr. otvor na zábradlie)
ks
Osadenie epitafnej dosky:
Počet kusov:

(všetky schody sú štandardne ošetrené proti-šmykovým náterom podla DIN 51130 triedy R9)

Text na dosku

Typ písma
Spracovanie písma
Farba písma
Text na dosku
Ak je text viac riadkový, tak na to neberte ohľad a vpíšte všetko do jedného riadku. Výsledný vzhľad textu sa bude upresňovať až pri záväznej objednávke.
V prípade stupnice aj podstupnice zadajte do konfigurátora zvlašť kamennú dosku pre stupnicu a zvlášť pre podstupnicu.
Storno