KONFIGURÁTOR

Orientačný výpočet ceny kamenných dosák.
Keďže problematika opracovania kameňa je komplexná, pripravili sme pre Vás nástroj, pomocou ktorého si vieťe vypočítať výslednú cenu za materiál, opracovanie, montáž a dovoz. Taktiež sme pre Vás pripravili konfigurátor urnového hrobu.