KONFIGURÁTOR URNOVÉHO HROBU

Tvar a vlastnosti urnového hrobu

Tvar pomníka
Vzorka pomníka
Vzorka zakrytia
Vzorka rámu

Text na pomník

Typ písma
Farba písma
Spracovanie písma
Text na pomník
Ak je text viac riadkový, tak na to neberte ohľad a vpíšte všetko do jedného riadku. Výsledný vzhľad textu sa bude upresňovať až pri záväznej objednávke.

Kontaktné údaje

Vaše meno / názov firmy
E-mail
Telefón
Poznámka
Ak nám chcete poslať iné informácie týkajúce sa konfigurátora, tu ich môžte vpísať.
Storno