Výrobný proces

Prvým krokom je presné zameranie objektu na ktorý sa osadí kameň.

Po konzultácii so zákazníkom nasleduje príprava výkresovej dokumentácie.

Po jej odobrení zákazníkom si pripravíme rezný plánu. Požadovaná doskovina sa nareže podľa plánu na presné vonkajšie tvary pomocou kotúčovej píly. Podľa veľkosti projektu sa používa buď CNC píla alebo ručná s vedením v lište.

Ďalším krokom je vystuženie kameňa v blízkosti otvorov, čím zabezpečíme vyššiu pevnosť a odolnosť materiálu proti prasknutiu v tesnej blízkosti výrezov.

Ak je materiál už vystužený, môžme prejsť k vyrezaniu vnútorných otvorov pomocou CNC frézy.

Ak sú všetky otvory vyrezané, pristupuje sa k tvarovaniu hrán na profilovanom stroji za použitia stopkovej frézy.

Výber tvaru hrany podmieňuje dĺžku tohto procesu. Čím viac materiálu sa uberá, tým dlhšie proces trvá. V prípade falošných hrán sa hrana musí ešte raz zrezať pod 45 stupňovým uhlom a zlepiť sa na špeciálnom adaptéri.

Ďalšou etapou je samotné leštenie opracovaných pohľadových hrán, s použitím širokého spektra diamantových kotúčov, podľa tvrdosti kameňa, typu hrany atď.

Nasleduje príprava kotviacich prvkov pre uchytenie drezu, zásuvkového modulu poprípade iných častí, ako aj vytvorenie okapovej zóny ak to zákazník požaduje.

Predposledným krokom je finálna kontrola lesku leskomerom, a skúšobné osadenie drezu, varnej dosky a ostatných spotrebičov pred finálnou montážou u zákazníka.

Počas montáže sa osadia všetky zariadenia, zabezpečí sa správne prevedenie kamenárskeho spoja.

Pre potreby cintorínskej architektúry zabezpečujeme výrobu a dodávku epitafných dosák a hrobov, ako aj vypisovanie pomníkov.

Pre potreby stavbárov a dizajnérov zabezpečujeme projekciu existujúcich priestorov v 2D alebo 3D.

Pre potreby obkladačov rezanie atypických tvarov do dlažby na CNC.